งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขอเชิญเที่ยวชมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการจัดงาน ขอเชิญเที่ยวชมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 มีตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และการสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ส่วนพิธีการกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) จะมีขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์วัดหน้าพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น. จากศาลาประดู่หก ถึงบริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Tagged , | Leave a comment

รวมคลิปน้ำท่วมนครศรีธรรมราช มกราคม 2560

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , , | Leave a comment

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-4 ต.ค.59

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

#รับตายาย เสาร์ 17 ก.ย. 59
#ส่งตายาย เสาร์ 1 ต.ค. 59

14225447_824823260987335_908576463281101862_n

นครศรีธรรมราช ชวนเที่ยวงาน ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ทำบุญเหอ ทำบุญวันสารท
ยกหฺมฺรับดับถาด ไปร้องไปฮา
พองลาหนมแห้ง ตุ้งแตงตุ๊กตา
ไปร้องไปฮา สวดเสดเวทนาเปรต…เหอ

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร เป็นงานที่มีความสำคัญต่อชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นการสะท้อนให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นถึงความเป็นผู้มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ที่ควรค่าแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนคร ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลตราบเท่าปัจจุบันเมื่อมีใครกล่าวถึงเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็จะนึกถึง “งานเดือนสิบ” เป็นอันดับแรกๆ ทั้งนี้ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือนสิบ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งผู้ที่ล่วงลับไม่มีญาติ มีบาปมากตกอยู่ในนรกที่เรียกว่า “เปรต” จะได้รับการปล่อยตัวขึ้นมา พบญาติพี่น้องและลูกหลานบนเมืองมนุษย์ ในวันแรม ๑ ค่ำเดือนสิบ (เดือนทางจันทรคติ) และจะต้องกลับนรกดังเดิมในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนเดียวกัน ดังนั้น ในโอกาสที่ญาติมาเยียนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเตรียมการต้อนรับโดยการหาอาหารและสิ่งต่างๆ ตามประเพณีไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และขนมส่วนหนึ่งก็นำไป “ตั้งเปรต” พิธีกรรมดังกล่าวเรียกว่าการ “ยกหฺมฺรับ” โดยถือเอาวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือนสิบเป็นวันจ่าย และวันแรม ๑๔ ค่ำเป็นวัน “ยกหฺมฺรับ” วันจ่ายจึงเป็นวันที่มีการซื้อขายของทำบุญกันมากเป็นพิเศษ วันแรม ๑๕ ค่ำเป็นการฉลองหฺมฺรับและการบังสุกุล

พิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑. การยกหฺมฺรับ (สำรับ)
พิธีสารทจะเริ่มขึ้นโดยการนำหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว้ในวันแรม ๑๓ ค่ำ ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดในวันแรม ๑๔ ค่ำ เรียกว่า วันยกหฺมฺรับการทำบุญที่วัดในวันนี้นอกจากจะยกหฺมฺรับไปที่วัดแล้วจะนำภัตตาหารไปถวายพระด้วย ส่วนการเลือกวัดที่จะไปทำบุญและยกหฺมฺรับไปนั้นก็จะเป็นวัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เคยเผาบรรพบุรุษ หรืออาจจะเป็นวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยม เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนชาวเมืองนคร

๒. การตั้งเปรต
เมื่อยกหฺมฺรับและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ก็จะมีการ “ตั้งเปรต” การตั้งเปรต แต่เดิมกระทำโดยการนำขนมส่วนหนึ่งไปวางไว้ในที่ต่างๆ ตรงทางเข้าวัด ริมกำแพงวัด หรือตามโคนต้นไม้เพื่อแผ่ส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติ หรือญาติไม่ได้มาร่วมทำบุญให้ การตั้งเปรตในระยะหลังได้มีการสร้างร้านสูงพอสมควร เรียกว่า “หลาเปรต” หรือศาลาเปรต นำขนมไปวางไว้บนร้านนั้น เพื่อแผ่นส่วนบุญส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับไปแล้วต่อจากนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่า “ชิงเปรต” กล่าวคือเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ก็เก็บสายสิญจน์ ทั้งคนเฒ่า คนแก่ หนุ่มสาว และเด็กๆ ก็จะกรูกันเข้าไปแย่งขนมที่ตั้งเปรตกันอย่างตั้งอกตั้งใจ เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าของที่เหลือจากการเซ่นไหว้บรรพชน ถ้าใครได้กินจะได้กุศลแรงเป็นสิริมงคลคลแก่ตนและครอบครัวยิ่ง

๓. การฉลองหฺมฺรับและการบังสุกุล
การฉลองหฺมฺรับและการบังสุกุลกระทำกันในวันแรม ๑๕ ค่ำ ซึ่งเป็นวันสารทในวันนี้มีการทำบุญเพื่อเป็นการฉลองหฺมฺรับ เรียกว่า “วันฉลองหฺมฺรับ” นอกจากนี้มีการทำบุญเลี้ยงพระและการบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องกลับไป การทำบุญอุทิศส่วนกุศล ในวันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะหากมิได้จัดหฺมฺรับหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดในวันนี้ บรรพบุรุษและญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้วจะอดอยากทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะกลายเป็นคนอกตัญญู
ขนม ๕ อย่างเป็นหัวใจอันสำคัญของหฺมฺรับ คือ
๑ ขนมลา เป็นสัญลักษณ์ ใช้แทนเสื้อผ้าแพรพรรณ
๒. ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์ แทนแพ สำหรับบุรพชน ใช้ล่วงข้ามห้วงมหรรณพตามคติทางพุทธศาสนา
๓. ขนมกง (ขนมไข่ปลา) เป็นสัญลักษณ์ แทนเครื่องประดับ
๔. ขนมดีซำ เป็นสัญลัษกณ์ แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอย
๕ ขนมบ้า เป็นสัญลักษณ์ แทนสะบ้า สำหรับบุรพชนจะได้ใช้เป็นลูกสะบ้าในการเล่นต้อนสงกรานต์

การจัด หฺมฺรับ ทำเป็นสำรับใหญ่ อาจใช้กระบุงขนาดใหญ่หรือกระจาด ช่วยกันจัดหฺมฺรับ โดยมีสิ่งของอย่างอื่นเสริมด้วยเช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด ตะไคร้ ข้าวสาร หอม กระเทียม น้ำมัน ไม้ขีดไฟ เข็ม ด้วย ธูปเทียน หมาก พลู ยาเส้น และขนมสำคัญ 5 อย่างจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ ประดับตกแต่งให้สวยงาม รุ่งขึ้นวันแรม ๑๔ ค่ำ จึงยกไปวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมศรัทธาจัดทำตามประเพณี เรียกว่า “วันหฺมฺรับใหญ่” หรือวันทำบุญใหญ่ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำเดือนสิบ อันเป็นวันครบกำหนดจะต้องกลับไปยังยมโลก ลูกหลานก็จะทำบุญ ส่งตา-ยาย กันอีกครั้ง
งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นงานประเพณีวิถีเมืองนคร ที่เชื่อในเรื่องบาปคุณโทษ เป็นงานประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูที่เกี่ยวพันกับความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสู่เย้าของลูกหลาน จึงจัดให้มีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ แห่หฺมรับ ยกหฺมฺรับ ตั้งเปรตชิงเปรต
ในปีนี้ งานประเพณีบุญสารเดือนสิบ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง นครศรีธรรมราช และขบวนแห่หฺมฺรับ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จากสนามหน้าเมือง ไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทำบุญใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมการประกวดหฺมฺรับ และชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง โนรา การตั้งเปรตและประกวดหุ่นเปรต ห้ามพลาด…งานประเพณีที่เก่าแก่ของเมืองนคร
ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR  http://www.thaipr.net/travel/725301

 

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Leave a comment

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558

1439527324-1188813110-o

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 รวม 10 วัน 10 คืน

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

ส่วนพิธีแห่หมฺรับ กำหนดจัด วันที่ 11 ตุลาคม 2558
จาก สนามหน้าเมือง ไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และ การออกสลากกาชาดการกุศล ในคืนวันที่ 15 ตุลาคม 2558

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Tagged , | Leave a comment

สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช (Si Thammasokarat Public Park)

สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เรือนจำจังหวัดหลังเ­ก่า ติดกับกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครศรีธรรม­ราช

Posted in แหล่งท่องเที่ยว | Leave a comment

ภาพถ่ายกลางคืนอันสวยงามของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted in แหล่งท่องเที่ยว | Leave a comment

งานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร

“มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร”
วันที่ 10-14 กพ 57 ที่ จ.นครศรีธรรมราช

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจำหน่ายสินค้าระลึก/ ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองขบวนแห่หฺมฺรับ

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันนำผ้าแถบสีขาว เขียนภาพพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” และผ้ายาวสีเหลืองและสีแดงขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันเพ็ญเดือนสาม เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมมหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้กระทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Tagged , | Leave a comment

หนำไพรวัลย์ กระท่อมกลางป่า ที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ

หนำไพรวัลย์ สถานบริการอาหารและที่พัก ตั้งอยู่ที่บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในผืนป่ากรุงชิง โดยมีความตั้งใจในการเปิดป่ากรุงชิง
ซึ่งเป็นหลังคาสีเขียวของภาคใต้ ให้นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รู้จักรักษ์และหวงแหนระบบนิเวศ
ของผืนป่าให้คงสภาพที่สมบูรณ์
หนำไพรวัลย์ คือกระท่อมกลางป่าที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ได้คืนละ 120 คน เปิดบริการทุกวันสามารถสัมผัสได้กับบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์
เลิศรสด้วยอาหารชีวจิต พิชิตความสุขให้ชีวิต เพิ่มออกซิเจนให้ร่างกาย ผ่อนคลายกับครอบครัวและญาติมิตร

เชิญพักที่ หนำไพรวัลย์

สำรองที่พักติดต่อ 081-968-6113 และ 084-847-7710
Email : numpriwon@hotmail.com

Posted in ที่พัก/โรงแรม, แหล่งท่องเที่ยว | Tagged | Leave a comment

มาเมืองคอนมีแท็กซี่มิเตอร์บริการแล้ว เรียกได้ที่ 075-357888 ตลอด 24 ชั่วโมง

1255491_247070172107061_1450682601_n

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.บริษัท แท็กซี่นคร จำกัด ได้จัดงานพิธีเปิดบริการรถแท็กซี่มิเตอร์ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะแรกนี้บริษัทจะมีรถจดทะเบียนที่สามารถให้บริการได้ จำนวน 20 คัน ซึ่งจะสามารถวิ่งให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ทั่วทั้งจังหวัด โดยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำคิดจากมิเตอร์ 30 บาท จากนั้นค่าโดยสารจะขึ้นตามระยะทาง แต่หากวิ่งรับส่งผู้โดยสารออกนอกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะใช้วิธีการเช่าเหมาคัน ซึ่งทางขนส่งจังหวัดจะได้พิจารณากำหนดราคากลางอย่างเป็นทางการต่อไป

สามารถเรียกใช้บริการ แท็กซี่นคร ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-357888  ตลอด 24 ชั่วโมง

1376494_590132717712478_1242647624_n

603910_247070652107013_487235252_n

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2556

ขอเชิญร่วมงสืบสานงานบุญประเพณีอันเก่าแก่ของเมืองนคร งานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2556

1236041_520205884726158_987026960_n

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Leave a comment