งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-4 ต.ค.59

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

#รับตายาย เสาร์ 17 ก.ย. 59
#ส่งตายาย เสาร์ 1 ต.ค. 59

14225447_824823260987335_908576463281101862_n

นครศรีธรรมราช ชวนเที่ยวงาน ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

ทำบุญเหอ ทำบุญวันสารท
ยกหฺมฺรับดับถาด ไปร้องไปฮา
พองลาหนมแห้ง ตุ้งแตงตุ๊กตา
ไปร้องไปฮา สวดเสดเวทนาเปรต…เหอ

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร เป็นงานที่มีความสำคัญต่อชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นการสะท้อนให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นถึงความเป็นผู้มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ที่ควรค่าแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองนคร ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลตราบเท่าปัจจุบันเมื่อมีใครกล่าวถึงเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็จะนึกถึง “งานเดือนสิบ” เป็นอันดับแรกๆ ทั้งนี้ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือนสิบ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งผู้ที่ล่วงลับไม่มีญาติ มีบาปมากตกอยู่ในนรกที่เรียกว่า “เปรต” จะได้รับการปล่อยตัวขึ้นมา พบญาติพี่น้องและลูกหลานบนเมืองมนุษย์ ในวันแรม ๑ ค่ำเดือนสิบ (เดือนทางจันทรคติ) และจะต้องกลับนรกดังเดิมในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนเดียวกัน ดังนั้น ในโอกาสที่ญาติมาเยียนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเตรียมการต้อนรับโดยการหาอาหารและสิ่งต่างๆ ตามประเพณีไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว และขนมส่วนหนึ่งก็นำไป “ตั้งเปรต” พิธีกรรมดังกล่าวเรียกว่าการ “ยกหฺมฺรับ” โดยถือเอาวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือนสิบเป็นวันจ่าย และวันแรม ๑๔ ค่ำเป็นวัน “ยกหฺมฺรับ” วันจ่ายจึงเป็นวันที่มีการซื้อขายของทำบุญกันมากเป็นพิเศษ วันแรม ๑๕ ค่ำเป็นการฉลองหฺมฺรับและการบังสุกุล

พิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑. การยกหฺมฺรับ (สำรับ)
พิธีสารทจะเริ่มขึ้นโดยการนำหฺมฺรับที่จัดเตรียมไว้ในวันแรม ๑๓ ค่ำ ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดในวันแรม ๑๔ ค่ำ เรียกว่า วันยกหฺมฺรับการทำบุญที่วัดในวันนี้นอกจากจะยกหฺมฺรับไปที่วัดแล้วจะนำภัตตาหารไปถวายพระด้วย ส่วนการเลือกวัดที่จะไปทำบุญและยกหฺมฺรับไปนั้นก็จะเป็นวัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เคยเผาบรรพบุรุษ หรืออาจจะเป็นวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยม เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนชาวเมืองนคร

๒. การตั้งเปรต
เมื่อยกหฺมฺรับและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ก็จะมีการ “ตั้งเปรต” การตั้งเปรต แต่เดิมกระทำโดยการนำขนมส่วนหนึ่งไปวางไว้ในที่ต่างๆ ตรงทางเข้าวัด ริมกำแพงวัด หรือตามโคนต้นไม้เพื่อแผ่ส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติ หรือญาติไม่ได้มาร่วมทำบุญให้ การตั้งเปรตในระยะหลังได้มีการสร้างร้านสูงพอสมควร เรียกว่า “หลาเปรต” หรือศาลาเปรต นำขนมไปวางไว้บนร้านนั้น เพื่อแผ่นส่วนบุญส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับไปแล้วต่อจากนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่า “ชิงเปรต” กล่าวคือเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ก็เก็บสายสิญจน์ ทั้งคนเฒ่า คนแก่ หนุ่มสาว และเด็กๆ ก็จะกรูกันเข้าไปแย่งขนมที่ตั้งเปรตกันอย่างตั้งอกตั้งใจ เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าของที่เหลือจากการเซ่นไหว้บรรพชน ถ้าใครได้กินจะได้กุศลแรงเป็นสิริมงคลคลแก่ตนและครอบครัวยิ่ง

๓. การฉลองหฺมฺรับและการบังสุกุล
การฉลองหฺมฺรับและการบังสุกุลกระทำกันในวันแรม ๑๕ ค่ำ ซึ่งเป็นวันสารทในวันนี้มีการทำบุญเพื่อเป็นการฉลองหฺมฺรับ เรียกว่า “วันฉลองหฺมฺรับ” นอกจากนี้มีการทำบุญเลี้ยงพระและการบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการส่งบรรพบุรุษและญาติพี่น้องกลับไป การทำบุญอุทิศส่วนกุศล ในวันนี้นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะหากมิได้จัดหฺมฺรับหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดในวันนี้ บรรพบุรุษและญาติพี่น้อง ที่ล่วงลับไปแล้วจะอดอยากทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะกลายเป็นคนอกตัญญู
ขนม ๕ อย่างเป็นหัวใจอันสำคัญของหฺมฺรับ คือ
๑ ขนมลา เป็นสัญลักษณ์ ใช้แทนเสื้อผ้าแพรพรรณ
๒. ขนมพอง เป็นสัญลักษณ์ แทนแพ สำหรับบุรพชน ใช้ล่วงข้ามห้วงมหรรณพตามคติทางพุทธศาสนา
๓. ขนมกง (ขนมไข่ปลา) เป็นสัญลักษณ์ แทนเครื่องประดับ
๔. ขนมดีซำ เป็นสัญลัษกณ์ แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอย
๕ ขนมบ้า เป็นสัญลักษณ์ แทนสะบ้า สำหรับบุรพชนจะได้ใช้เป็นลูกสะบ้าในการเล่นต้อนสงกรานต์

การจัด หฺมฺรับ ทำเป็นสำรับใหญ่ อาจใช้กระบุงขนาดใหญ่หรือกระจาด ช่วยกันจัดหฺมฺรับ โดยมีสิ่งของอย่างอื่นเสริมด้วยเช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด ตะไคร้ ข้าวสาร หอม กระเทียม น้ำมัน ไม้ขีดไฟ เข็ม ด้วย ธูปเทียน หมาก พลู ยาเส้น และขนมสำคัญ 5 อย่างจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ ประดับตกแต่งให้สวยงาม รุ่งขึ้นวันแรม ๑๔ ค่ำ จึงยกไปวัดที่บรรพบุรุษของตนนิยมศรัทธาจัดทำตามประเพณี เรียกว่า “วันหฺมฺรับใหญ่” หรือวันทำบุญใหญ่ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำเดือนสิบ อันเป็นวันครบกำหนดจะต้องกลับไปยังยมโลก ลูกหลานก็จะทำบุญ ส่งตา-ยาย กันอีกครั้ง
งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นงานประเพณีวิถีเมืองนคร ที่เชื่อในเรื่องบาปคุณโทษ เป็นงานประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูที่เกี่ยวพันกับความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสู่เย้าของลูกหลาน จึงจัดให้มีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ แห่หฺมรับ ยกหฺมฺรับ ตั้งเปรตชิงเปรต
ในปีนี้ งานประเพณีบุญสารเดือนสิบ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง นครศรีธรรมราช และขบวนแห่หฺมฺรับ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จากสนามหน้าเมือง ไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทำบุญใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมการประกวดหฺมฺรับ และชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง โนรา การตั้งเปรตและประกวดหุ่นเปรต ห้ามพลาด…งานประเพณีที่เก่าแก่ของเมืองนคร
ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR  http://www.thaipr.net/travel/725301

 

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Leave a comment

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558

1439527324-1188813110-o

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 รวม 10 วัน 10 คืน

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

ส่วนพิธีแห่หมฺรับ กำหนดจัด วันที่ 11 ตุลาคม 2558
จาก สนามหน้าเมือง ไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และ การออกสลากกาชาดการกุศล ในคืนวันที่ 15 ตุลาคม 2558

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Tagged , | Leave a comment

สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช (Si Thammasokarat Public Park)

สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เรือนจำจังหวัดหลังเ­ก่า ติดกับกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครศรีธรรม­ราช

Posted in แหล่งท่องเที่ยว | Leave a comment

ภาพถ่ายกลางคืนอันสวยงามของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted in แหล่งท่องเที่ยว | Leave a comment

งานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร

“มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร”
วันที่ 10-14 กพ 57 ที่ จ.นครศรีธรรมราช

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจำหน่ายสินค้าระลึก/ ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองขบวนแห่หฺมฺรับ

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันนำผ้าแถบสีขาว เขียนภาพพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” และผ้ายาวสีเหลืองและสีแดงขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันเพ็ญเดือนสาม เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมมหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้กระทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Tagged , | Leave a comment

หนำไพรวัลย์ กระท่อมกลางป่า ที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ

หนำไพรวัลย์ สถานบริการอาหารและที่พัก ตั้งอยู่ที่บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในผืนป่ากรุงชิง โดยมีความตั้งใจในการเปิดป่ากรุงชิง
ซึ่งเป็นหลังคาสีเขียวของภาคใต้ ให้นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รู้จักรักษ์และหวงแหนระบบนิเวศ
ของผืนป่าให้คงสภาพที่สมบูรณ์
หนำไพรวัลย์ คือกระท่อมกลางป่าที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ได้คืนละ 120 คน เปิดบริการทุกวันสามารถสัมผัสได้กับบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์
เลิศรสด้วยอาหารชีวจิต พิชิตความสุขให้ชีวิต เพิ่มออกซิเจนให้ร่างกาย ผ่อนคลายกับครอบครัวและญาติมิตร

เชิญพักที่ หนำไพรวัลย์

สำรองที่พักติดต่อ 081-968-6113 และ 084-847-7710
Email : numpriwon@hotmail.com

Posted in ที่พัก/โรงแรม, แหล่งท่องเที่ยว | Tagged | Leave a comment

มาเมืองคอนมีแท็กซี่มิเตอร์บริการแล้ว เรียกได้ที่ 075-357888 ตลอด 24 ชั่วโมง

1255491_247070172107061_1450682601_n

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.บริษัท แท็กซี่นคร จำกัด ได้จัดงานพิธีเปิดบริการรถแท็กซี่มิเตอร์ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะแรกนี้บริษัทจะมีรถจดทะเบียนที่สามารถให้บริการได้ จำนวน 20 คัน ซึ่งจะสามารถวิ่งให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ทั่วทั้งจังหวัด โดยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นต่ำคิดจากมิเตอร์ 30 บาท จากนั้นค่าโดยสารจะขึ้นตามระยะทาง แต่หากวิ่งรับส่งผู้โดยสารออกนอกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะใช้วิธีการเช่าเหมาคัน ซึ่งทางขนส่งจังหวัดจะได้พิจารณากำหนดราคากลางอย่างเป็นทางการต่อไป

สามารถเรียกใช้บริการ แท็กซี่นคร ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-357888  ตลอด 24 ชั่วโมง

1376494_590132717712478_1242647624_n

603910_247070652107013_487235252_n

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged , | Leave a comment

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2556

ขอเชิญร่วมงสืบสานงานบุญประเพณีอันเก่าแก่ของเมืองนคร งานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน -7 ตุลาคม 2556

1236041_520205884726158_987026960_n

Posted in ประเพณี/ศิลปะ/วัฒนธรรม | Leave a comment

อาหารทะเล บรรยากาศดีๆ ที่ตัวที ซีฟู๊ด สุดทางรัก ปากนคร

ร้านตัวที ซีฟู๊ด สุดทางรัก เป็นร้านอาหารทะเลย อยู่ที่ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ไปทางปากนคร ตรงไปสุดๆ เลย จนถึงสะพานตัวที เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น. บรรยากาศ เรียบง่าย อาหารรสชาดโอเค ปริมาณพอเหมาะ ราคาก็ตามที่เลือก เพราะในเมนูมีราคาบอกครับ…..

2013-06-22 13.14.31

2013-06-22 13.13.33

2013-06-22 12.07.46

 

2013-06-22 12.06.26

2013-06-22 12.06.06

2013-06-22 12.05.33

2013-06-22 12.04.21

ทานเสร็จเดินชมวิว บรรยากาศ ทะเล ไหว้พระ ดูชีวิตชาวบ้านหาปลา ดูธรรมชาติ ป่าโกงกาง ปลาตีน

2013-06-22 12.06.46

2013-06-22 13.06.48

Posted in ร้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว | Tagged , , | Leave a comment

นครศรี ดี๊ดี ชวนเที่ยว 2 งานใหญ่ “ขนอมเฟสติวัล ”และ“เปิดมหัศจรรย์หุบเขากรุงชิง”

นครศรี ดี๊ดี ชวนเที่ยว 2 งานใหญ่ “ขนอมเฟสติวัล” ครั้งที่ 1 ชวนมาท่องเที่ยวธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งพักผ่อนชิลล์ๆ ริมทะเล และงาน “เปิดมหัศจรรย์ หุบเขากรุงชิง” เอาใจนักท่องเที่ยวขาลุยที่ชื่นชอบธรรมชาติ และการผจญภัย ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. นี้ ซึ่งทั้ง 2 งานมีกิจกรรมความสนุกและความบันเทิงมากมายให้ได้มาเที่ยวชม

       
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ต่อเนื่องตอกย้ำโครงการ “นครศรีดี๊ดี” เอาใจนักท่องเที่ยวจัดแคมเปญ “เที่ยวกันสนั่นเมืองคอน”ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556 เน้นการท่องเที่ยวธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งพักผ่อนชิลๆ ริมทะเลกับ เทศกาลท่องเที่ยวขนอม หรือ “ขนอมเฟสติวัล” ครั้งที่ 1 ตอน จะจัดขึ้นที่อำเภอขนอม ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียงระดับ นานาชาติ หรือจะเป็นเที่ยวแบบ ผจญภัย ดื่มด่ำกับธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์

ทั้งนี้งาน “ขนอมเฟสติวัล” จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “เดอะ แคริบเบียน ออฟไทยแลนด์” ที่จำลองบรรยากาศบริเวณ หาดหน้าด่านให้เป็นเมืองบาฮามาส เมืองโจรสลัด ในคาบสมุทรแคริบเบียน ชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมแปลงกาย เป็นเหล่าโจรสลัดเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลาย สัมผัสวิถีชีวิตแก่นแท้ ของความเป็นขนอมกับนิทรรศการมีชีวิต “เล่าเรื่องเมืองขนอม” นิทรรศการแสดงภาพเก่าเปรียบเทียบ กับภาพขนอมในปัจจุบัน การจำลองวิถีชีวิตของชาวขนอม อาทิ การทำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ การทำเคย การใช้เรือประมง ในการสัญจร การชักเหริมเล เป็นต้น รวมไปถึงการออกร้านของร้านอาหารรสเลิศ และสินค้า ดี เด่น โดน ภายใต้โครงการ “นครศรี ดี๊ ดี” มาให้ผู้ร่วมงานได้ชม ชิม ชอปตามอัธยาศัย พร้อมด้วยโปรโมชั่น ราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สปา ร้านอาหาร

และร่วมสัมผัสบรรยากาศโรแมนติคในค่ำคืนพระจันทร์สุก เคล้าด้วยเสียงดนตรีจากศิลปินชั้นนำ อาทิ มายด์, สแตมป์, บี พีรพัฒน์ และเอ๊ะ จิรากร นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะมาเติมสีสัน ในค่ำคืน สุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศเมืองบนคาบสมุทรแครริบเบียนที่จะมอบความบันเทิง ความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะไปพร้อม ๆ กันให้เหล่าโจรสลัดทั้งหลาย

และอีกงาน คือ “เปิดมหัศจรรย์ หุบเขากรุงชิง” จัดขึ้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดา ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ป่าเขา ลำธาร น้ำตก ดูนก ชมทะเลหมอก บ่อน้ำร้อน และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย โดยเอาใจนักท่องเที่ยวขาลุยที่ชื่นชอบธรรมชาติ และการผจญภัย ด้วยกิจกรรมแฟมิลี่แรลลี่ ถอดรหัสป่า ขบวนบิ๊กไบค์ และกิจกรรมผจญภัยท้าทายที่รอนักท่องเที่ยว มาพิสูจน์ความแข็งแกร่ง เช่นเดินป่าระยะทาง 3.8 กิโลเมตรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พิชิตหนานฝนแสนห่า น้ำตกกรุงชิง ที่นอกจากจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าใครแล้วยังได้สัมผัสอดีตของฐาน ปฏิบัติการ พรรคคอมมิวนิส์แห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างเส้นทางอีกด้วย มุดถ้ำหงษ์ ชมความงามอัน น่าตื่นตาตื่นใจ กับน้ำตกภายในถ้ำ และล่องแก่งคลองกลาย สนุกเพลิดเพลินไปกับสายน้ำ พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด

รวมทั้งยังมีกิจกรรม “เมืองคาวบอย” ทั้งการประกวด คาวบอยและคาวเกิร์ล ขี่ม้า เต้นระบำคาวบอย ทอยเกือกม้า แข่งขันขี่วัวกระทิงไฟฟ้า barrel ride และ “ย้อนตำนานค่ายกรุงชิง” เล่าเรื่อง ประวัติศาสตร์การต่อสู้ ทางอุดมการณ์ทางการเมือง และจำลองการใช้ชีวิตของพคท. นับแต่ปีพ.ศ. 2517 – 2524 พร้อมเพลิดเพลิน ไปกับเสียงเพลง ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาและสายน้ำจากศิลปินมากมาย อาทิ แคลลอรี่บลา บลา, ปาล์มมี่, มาลีฮวนน่า, จ๊อบ ทู-ดู, ใต้สวรรค์, หยาดน้ำค้าง,แฮ้งค์ จีโทมาฮอกและฟ้าใหม่ สัมผัสสายหมอกยามเช้า ตามรอยกินรีไปที่ทะเลหมอกกรุงชิง จิบกาแฟหอมกรุ่น บนหลังคาแดนใต้ที่จุดชมวิวเขาเหล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nakhonsiawesome.com  หรือ เฟสบุ๊คเพจนครศรีดี๊ดี

Posted in แหล่งท่องเที่ยว | Tagged , , | Leave a comment